അബുദാബി: യു.എ.ഇ കമ്പനികളിൽ വിദേശികൾക്ക് 100 ശതമാനം ഉടമസ്ഥതാവകാശം അനുവദിച്ചു. വിദേശികൾക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ സ്വദേശികൾ സ്പോൺസർമാരായിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. പ്രവാസിമലയാളികൾക്കടക്കം ഗുണകരമായ പ്രഖ്യാപനം അടുത്തമാസം ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിലാകും. യു.എ.ഇ കമ്പനി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി പ്രസിഡൻറ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമപ്രകാരം യുഎഇയിൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിദേശികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം 49% ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യുഎഇ പൌരനോ, പൂർണമായും യുഎഇ പൌരന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലുള്ള കമ്പനിക്കോ ആയിരുന്നു ബാക്കി 51% ഉടമസ്ഥാവകാശം. ഈ വ്യക്തിയുടേയോ കമ്പനിയുടേയോ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ മാത്രമായിരുന്നു വിദേശിക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നത്. ഡിസംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വരുന്ന ഭേദഗതി പ്രകാരം 100 ശതമാനം നിക്ഷേപവും വിദേശിക്ക് നടത്താനാകും. നേരത്തേ ഫ്രീ സോണിൽ മാത്രമായിരുന്നു 100 ശതമാനം വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം, എണ്ണഖനനം, ഊർജോൽൽപാദനം, പൊതുഗതാഗതം തുടങ്ങി തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും. ഈ മേഖലകളിൽ നിയമഭേദഗതി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. നിയമഭേദഗതിക്കായി ബാധ്യതകളും ഉടമസ്ഥാവകാശവും സംബന്ധിച്ച നയങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും പുതിയവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.