മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ 6000 പേരിൽ നടത്തുന്ന കൊറോണ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിൽ 3 ഐ.വൈ.സൈ.സി പ്രവർത്തകർ ഭാഗവക്കായി, ഐ.വൈ.സൈ.സി പ്രവർത്തകരായ മൂസ കോട്ടക്കൽ, ഷാക്കിർ എന്നിവർ ആണ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തത്, മറ്റൊരു അംഗമായ സാദത്ത് കരിപ്പാക്കുളം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കും.