ബംഗളൂരു: കശുവണ്ടി കൃഷിക്കും വിപണനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി ആപ്​ പുറത്തിറങ്ങി. ദേശീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിനു​ കീഴിൽ കർണാടക ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിലെ പുത്തൂരിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ്​ ‘കാഷ്യൂ ഇന്ത്യ’ എന്ന ആപ്​ വികസിപ്പിച്ചത്​. മലയാളമടക്കം 11 ഭാഷകളിൽ ഈ ആപ്പിന്റെ സേവനം ലഭിക്കും.

കശുമാവിൻ തൈകളുടെ ഗ്രാഫ്​റ്റിങ്​, നഴ്​സറി, നടീൽ, തൈകളുടെ സംരക്ഷണം, കശുവണ്ടി സംസ്​കരണം, വിപണി വിവരങ്ങൾ, ഇ-മാർക്കറ്റ്​ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചും കശുവണ്ടി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർഷകർ, ഗവേഷകർ, വികസന ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയവരെ കുറിച്ചും ആപ്പിൽനിന്ന്​ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

തൈകൾ വാങ്ങാനും കശുവണ്ടി ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും ആപ്​ ഇടമൊരുക്കും. ഗൂഗ്​ൾ പ്ലേ സ്​റ്റോറിൽനിന്ന്​ ‘കാഷ്യൂ ഇന്ത്യ’ ആപ്​ ഡൗൺലോഡ്​ ചെയ്യാം.