മനാമ: കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പെരുമ്പാവൂർ എം.എൽ.എ TV ചലഞ്ച് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിലേക്ക് ബഹ്‌റൈൻ പ്രവാസി വിദ്യാർഥികളായ അന്ന ഐജി ജോർജ്, ജോൺ ഐജി ജോർജ്, ഇവ അന്ന ലാൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരുകൂട്ടി വെച്ച തുക നൽകി മാതൃകയായി.

ഓ.ഐ.സി.സി ബഹ്‌റൈൻ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബിനാണ് കുട്ടികൾ തുക കൈമാറിയത്. രണ്ട് ടി.വി വാങ്ങാനുള്ള തുകയാണ് കുട്ടികൾ കൈമാറിയത്.