മനാമ: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി കരുതലും കൈത്താങ്ങലും എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവിധ ജില്ലാ കമ്മറ്റികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസക്കാലമായി തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റ ഭാഗമായും റമദാൻ നോമ്പ് നോക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന്റ ഭാഗമായും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുമെന്ന് ഒഐസിസി ദേശീയ കമ്മറ്റി അറിയിച്ചു. ഈ സംരംഭത്തിൽ ബഹ്‌റൈനിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും, മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്ക് ചേരുവാൻ ഇനിയും അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റുകൾ വേണ്ടവർ ഒഐസിസി ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗഫൂർ ഉണ്ണികുളം
( 33188060), ബോബി പാറയിൽ ( 36552207),
ജവാദ് വക്കം ( 39199273),
മാത്യൂസ് വാളക്കുഴി ( 33221241),
മനു മാത്യു ( 32195551), ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം
( 39559832), നിസാർ കുന്നത്ത്കുളത്തിൽ
( 35521007), എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെഡാമെന്ന് ഒഐസിസി ദേശീയ കമ്മറ്റി വാർത്താ കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.